Hem > Funktioner > Grupper

Grupper

Grupper i Genney är ett sätt att länka ihop personer under en gemensam rubrik eller etikett. Fördelen med att gruppera personer är att du lätt kan söka upp eller färglägga personerna i en grupp. Om du raderar en grupp raderar du bara kopplingen mellan personerna och gruppen - ingen data förändras för personerna.

Det finns tre olika sätt på vilket en grupp kan skapas:

  • Skapa en tom grupp. Under hanteramenyn > grupper kan du skapa och redigera olika grupper.
  • Skapa en grupp med innehållet i en personlista. Under personlistorna finns en meny där du kan välja att koppla en personlista till en viss grupp.
     
  • Autogenererade grupper. Grupper som automatiskt skapas av Genney, t.ex. vid gedcom-import eller när du tagit bort en familj.

I biografin finns en flik som heter grupper och som visar alla grupper som finns i släktregistret. Där kan du bocka i vilka grupper du vill att en person ska tillhöra.

 

 

Om du vill visa alla personer som är kopplade till en grupp väljer du personlistor under huvudmenyn och håller ned musen till en undermeny visas och väljer grupper. I personlistan visas då alla personer som ingår i den grupp som du väljer i rullgardinsmenyn högst upp i personlistan. I menyn under personlistan kan du exportera gruppen till Excel, skriva ut alla personer i gruppen eller färglägga gruppens personer.

 

Ett annat sätt att få upp personerna från en grupp i personlistan är att söka på gruppen i det detaljerade sökfönstret under huvudmeny > sök > grupper. Där kan du också använda grupperna som underlag för sökning, till exempel att visa bara kvinnor i en viss grupp.