Hem > Nyheter > Genney 3

Genney 3

En stor del i Genney 3 består i en modernisering av gränssnittet. Ikonerna är nya, enfärgade och mer generella, och menyerna är visuellt enklare. Menyerna går också att anpassa efter behov genom val av färg, storlek på ikoner och om text ska visas. Funktioner som används sällan och som tidigare låg i menyn har lagts under en mer-knapp. Annars är det mesta innehållet i menyerna sig likt.

Inställningarna för de olika vyerna, som tidigare ändrades gemensamt under inställningar, ändras nu individuellt för var och en vy, från alternativknappen i vyfliksområdet. Inställningsmöjligheterna har ökat med bland annat färgsättning efter livslängd, ny förbindelselinje mellan personrutorna i vyerna och fler detaljerade inställningsmöjligheter. Det finns också ett antal fördefinierade teman att välja mellan, och det finns möjlighet att spara inställningar som tema.

 
 
 

Det har tillkommit tre nya vyer:

Timglasvy – visar en kombination av anor och ättlingar med huvudpersonen i mitten. Det går att ha upp till 20 generationer åt varje håll, och antal generationer går att välja för både anor och ättlingar.

Genogramvy – visar en ganska komplex layout där man kan se huvudpersonen och upp till fyra generationer anor och ättlingar samt alla anors ättlingar. Det gör att man kan se huvudpersonens alla blodsband inom generationsspannet. Alla syskon och familjer står också i tidsordning från vänster till höger. Genogram innehåller normalt även fysiska åkommor vilket inte är fallet här. Däremot kan man se tvillingar och status för relationer, som brukar finnas i genogram. Är det många personer framhävs det direkta släktskapet för markerad person med att förbindelselinjerna är något kraftigare.

Dubbelvy – visar två valbara vyer bredvid varandra. Man kan till exempel ha anor i det vänstra fönstret och ättlingar i det högra. Det går att välja om det högra fönstret ska följa det vänstra eller tvärtom, dvs. den person man markerar i det ena sätts som huvudperson i det andra.


En nyhet är att förhandsgranskningen av utskrifter nu lägger sig som en flik istället för som förut i eget fönster. Det gör att man kommer åt resten av forskningen samtidigt.

I förhandsgranskningen av planschutskrifter finns nu också möjlighet att redigera utskrifterna. Man kan flytta personrutor och ändra innehåll och utseende och även ta bort personer. Det går att lägga till personrutor, textblock, förbindelselinjer och bilder.

 

En annan större nyhet är att det förutom OpenStreetMap nu finns detaljerade kartor över Sverige, Norge och Finland vilka det enkelt går att växla emellan. Kartan över Sverige är samma karta som används av Lantmäteriet och är hett eftertraktad då den även har en bra upplösning av mindre orter i Sverige.

 
 

Att kunna färglägga valda personer har många efterfrågat. Tidigare gick det bara att färglägga olika personlistor och x-match utifrån en person. Möjligheterna har nu utökats med att man kan färglägga enskilda personer, anor, ättlingar, besläktade, Y-DNA och mtDNA. Det finns nu också möjlighet att välja färg.

 
 

I Genney 2 kom möjligheten att skapa en webbpublicering som man sen enkelt, lösenordsskyddat och kostnadsfritt kan ladda upp till internet från Genney, för att dela med sig till släkt och kunna visa forskningen i mobiler och surfplattor. Redigeringsmöjligheterna för startsidan i publicering har nu förbättrats med en WYSIWYG-editor (What You See Is What You Get) och det går att skriva direkt i html-källan.

 

Andra nyheter:

Dubblettkontroll av gedcom-fil. Kontrollen jämför filen med aktuellt register och listar eventuella dubbletter.

Visa familjemedlemmars födelse och död i levnadsbanan i biografin och i utskriften personakt.

Dela händelse med övriga familjemedlemmar. Funktionen visar ett fönster med föräldrar, partner och barn, där man kan välja vilka som också får händelsen.

Kopiera och klistra in personer från ett släktregister till ett annat. Den kopierade personen går att klistra in som orelaterad person, partner, förälder eller barn.

  

Sök släktskap > männingar. Visar till exempel vald persons alla kusiner eller fyrmänningar.

Det går nu att söka med datum i personsök.

Algoritmen för sökning av dubbletter har förbättrats och sökvillkoren ändrats något. Det går också att markera par som inte dubbletter.

Klistra in källhänvisningar från Riksarkivet och ArkivDigital med automatisk uppdelning mellan källa och hänvisning.
Kopierad källhänvisning: Malmö Sankt Petri (M) AId:32 (1876-1880) Bild 249 / sid 244 (AID: v103901.b249.s244, NAD: SE/MSA/00619)
skapar källan: Malmö Sankt Petri (M) AId:32 (1876-1880), SE/MSA/00619

och hänvisningen: Bild 249 / sid 244, AID: v103901.b249.s244


Kopiera från ArkivDigital

Kopiera från Riksarkivet

Klistra in i Källan
 
 

Genney fungerar i både Windows och Mac OS, och ska nu fungera tillsammans med alla Linuxdistributioner (tidigare bara i Linux med Gnome).

Se hela listan på ändringar här